Sanatorium z Doliny Światła jako alegoria państwa totalitarnego
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Sanatorium położone w Dolinie Światła kierowane jest przez doktora Jaela. Doktor nie ingeruje jednak w sprawy kuracjuszy – pozostawia im pełną autonomię w wyborze władzy i sposobie przestrzegania porządku. Gdy do sanatorium trafia główny bohater Marcel władzę sprawuje trzyosobowa Rada, z której najważniejszy jest Pierwszy.

Taka sytuacja nie istniała jednak od zawsze. Wcześniej nie było żadnej Rady. Porządek zapewniał regulamin, który wszyscy szanowali. Nikt nie łamał zasad, ponieważ popierała go większość kuracjuszy. Z czasem spośród pacjentów wyłoniono Radę Trzech. Na jej czele miał stanąć autor wiersza promującego sprawiedliwość, uczciwość wrażliwość i szlachetność. Na Pierwszego wybrano autora utworu „Wizja”, jak się potem okazało tak naprawdę utwór napisał amerykański poeta Donald Grossfield.

Początkowe wszelkiej decyzje Rady omawiane było na forum i wymagało aprobaty większości kuracjuszy. Co miesiąc mogli oni na walnym zebraniu wyrażać poparcie dla Rady lub zmienić jej członków. Z czasem Rada coraz mniej liczyła się z opinią ogółu i zyskiwała coraz większą samodzielność. Łączyła w sobie trzy rodzaje władzy – władzę ustawodawczą polegającą na kształtowaniu regulaminu, wykonawcza, która opierała się na wydawaniu zarządzeń i sadowniczą dająca prawo do karania i nagradzania pacjentów.

Władza Rady coraz bardziej przypominała rządy autorytarne. Wyznaczała ona kuracjuszom czas wolny, karała za najmniejsze przewinienia, wyczulona była na obrazę własnej godności. Jej członkowie posuwali się do manipulacji czy szantażu. Karali pacjentów wykluczeniem ze społeczności (karę bojkotu odbywał m. in. Albin). Trzeci, dzięki nielegalnie zdobytym informacjom o pacjentach potrafił niemal na każdym wymusić określone postępowanie. Celom propagandowym służyła gazetka ścienna redagowana przez Marcela, a także pełne patosu odezwy i przemówienia sprawnego mówcy – Pierwszego. Ograniczanie swobód miało być powodowane łamaniem regulaminu, usprawiedliwiały je pokazowe sądy nad łamiącymi prawo. Poniżającą karą było tygodniowe, popołudniowe obowiązkowe leżakowanie i zakaz pływania na łódkach czy rowerze wodnym. Kuracjusze zostali ukarania, z powodu zaśmiania się jednego ze słuchaczy podczas jego przemowy, gdzie wspomniał o łączącym go uczuciu z Drugą.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Milczucha – charakterystyka
2  Problematyka Doliny Światła
3  Dolina Światła - cytatyKomentarze
artykuł / utwór: Sanatorium z Doliny Światła jako alegoria państwa totalitarnego    Tagi: